Alle udvalg i HGK består af en ledelse på mindst 3 personer. Bestyrelsen og udvalgene udarbejder i fællesskab de endelige retningslinier for udvalgenes virke og økonomiske råderum i den indeværende sæson. Udvalgene er selvsupplerende.

De administrative udvalg er baseret på frivillig arbejdskraft, ligesom HGK klubberne, hvorfor der ofte er brug for personer til at indgå i udvalgene. Hvis du skulle have lyst til at deltage i et eller flere af udvalgene, bedes du venligst henvende dig til udvalgets formand.

Udover at man lærer klubben at kende indefra og stifter bekendtskab med mange klubfunktioner, der senere kan være én til stor nytte, bliver det sociale sammenhold på kryds og tværs også styrket væsentligt.

Shopserviceudvalg

Udvalget er sat i verden for at hjælpe og servicere klubbens medlemmer og gæster omkring forhold i og omkring Holbæk Golfklubs baneanlæg.
Shopservice udvalget vejleder og hjælper medlemmer og gæster, før, under eg efter spil på banen, herunder sikre der er rimelig flow i tempo på banen.
Dette er med til at skabe en god stemning i klubben.

Udvalget består af følgende medlemmer

Anne Beck Sørensen
Erik Christensen
Gert Andersen
Henrning E. Nielsen
Henrik Klarskov
Jens Graversen
Jytte Saugmann
Jørgen Jespersen
Kaj Sørensen
Kurt Sørensen
Morten Schou
Niels Kaster Skov
Per Nedergaard
Marianne Poulsen

Bestyrelsens kontakt til Shopserviceudvalg

Morten Schou

Baneudvalg

Formand
Henrik B. Nielsen
+45 20 82 86 38
bon @ bonagent.dk

Se venligst denne video om greenkeeperarbejde https://www.youtube.com/watch?v=lREhyXtXRTQ

Begynderudvalg

Velkommen som ny golfspiller i Holbæk Golfklub 2024!
Golfspillet rummer mange udfordringer for begyndere såvel som for øvede. Det er et spil, der kræver, at man øver sig og træner. Men det er også et spil, der giver mange glæder og mulighed for et givende socialt samvær under og efter runderne på vores smukke bane.

Begynderudvalget ved Pernille Vester og Rasmus står bla. for klubbens begynderturnering om mandagen. Her vil du møde andre begyndere og få erfaringer med spillet. Du har mulighed for at deltage i regelaftener og får mentorer med på nogle af runderne og bliver i det hele taget introduceret til golfspillet og klublivet.

Forhåbentlig vil også du komme til at opleve, at det er utrolig dejligt at spille banen og fornemme Holbæk Golfklubs unikke beliggenhed og at det, uanset niveau, er sjovt at spille golf og en stadig udfordring.

Formand:
Pernille Vester
Tlf. 51278664
Mail: kofoed.vester@gmail.com

Eliteudvalg

Formålet med Eliteudvalget er at sikre, at Holbæk Golfklub har Hold, der spiller i DGU regi, og at de spillere der måtte opfylde kravene til udtagelse, udtages på sportslige krav.

Eliteudvalget planlægger og gennemfører i samarbejde med klubbens træner, almindelig træning, såvel i hold som individuelt samt arrangerer i det omfang det er muligt, træningskampe mod andre klubber.

Udvalg og holdkaptajner udtager i samarbejde med klubbens træner de spillere der skal udgøre den bruttotrup der skal spille næste spillerunde ifl. DGU’ s spilleplan.

Målgruppen er herrer med hcp. 10 og derunder og damer med hcp. 15 og derunder.

Formand
Andreas Kærlund Larsen
Tlf. 5240 4355

andreaskaerlund @ gmail.com

Peter Jørgensen
Tlf. 26207925
pkamperj @ gmail.com

Handicapudvalg

Formand
Mogens Holst
Mob.: 40747325
mhp@mh-packaging.dk

Udvalgsmedlemmer
Grethe Jensen
Mob.: 27476176
jensen.gmj@gmail.com

Jens Henriksen
Mob.: 20683770
j.henriksen@youseepost.dk

Marianne Madsen
Mob.: 3068 4248
marianne.madsen@hotmail.com

Bestyrelsens repræsentant for Handicapudvalg
Henrik B. Nielsen

Klubhusudvalg

1. Formål.
At tilse der er et velfungerende klubhus, og at indretning samt ind og udvendig vedligeholdelse m.m. til
stadighed er i orden.

Kirsten Seloy
kirsten.seloy @ gmail.com
Mob.: 28944995

Søren Jaksland
sjaksland @ gmail.com
Mob.: 20890609

Peter Hansen

Bo Jacobsen

Sus Thorslund

John Diba Larsen

Repræsentant fra Restaurant Albatros
Jimmy Derosche
Tlf.: 5943 5945/Mob.: 22591763

Bestyrelsens kontakt til Klubhusudvalget
Morten Aamann Poulsen

Kommunikationsudvalg

Formand
Janne Helmer

jannehelmer@gmail.com

Bestyrelsesrepræsentant
Mads Berg

Ordensudvalg

Formand
Mogens Holst
Mob.: 40747325
mhp @ mh-packaging.dk

Udvalgsmedlemmer
Henning Magnussen
Mob.: 2174 3600
docmag3 @ hotmail.com

Jakob Warrer
Mob.: 2944 7346
jakob.warrer @ outlook.dk

Jens Graversen

Bestyrelsens repræsentant for Ordensudvalget
Mads Berg

Regel- & Dommerudvalg

Formandskab
Henrik Madsen
Mob.: 20266331
Mcdyvel@gmail.com

Udvalgsmedlemmer
Henning Magnussen
Mob.: 2174 3600
docmag3@hotmail.com
Mob.: 20266331

Michael Sander
Mob.: 21376160
michaelsander07@gmail.com

Mogens Holst
Mob.: 40747325
mhp@mh-packaging.dk

Pia Berg
pberg2016@outlook.dk
Mob: 40 49 85 83

Bestyrelsens repræsentant for Regel- & Dommerudvalg
Henrik B. Nielsen

Regionsgolf

Danmarks største holdturnering for klub-golfere.

Regionsgolf er et tilbud til alle medlemmer i Holbæk golfklub, hvor ca. 100 af klubbens spillere deltager hvert år. Spilleformen og tilrettelæggelsen i det hele taget lægger op til nogle spændende matcher ude som hjemme, hvor det sportslige selvfølgelig er det væsentligste, men hvor også det hyggelige og kammeratlige samvær før, under og efter matcherne er til stede.

Krav for at deltage:

Fuldt medlemskab af Holbæk Golfklub (ikke flex – medlem)
Gyldigt EGA handicap
Desuden handicap- og alderskrav
Har du tid og lyst til at deltage, så gå om på næste side – find dit hold og tilmeld dig under TURNERING på HGK’s hjemmeside eller kontakt holdkaptajnen pr. telefon eller mail eller skriv dig på listerne hængt op i mellemgangen i klubhuset.

I hver række opdeles de tilmeldte hold i puljer, og som regel vil der være 4 hold i hver pulje i den indledende turnering, hvor der spilles både ude og hjemme. Hvert hold skal således normalt spille 6 matcher, som alle afvikles i tiden april til juni 2017.

Puljevinderne mødes i et slutspil om at blive vinder af den enkelte række i region Øst. Samtidig giver dette retten til at repræsentere region Øst i landsfinalerne mod vinderne fra region Vest. Puljevindernes matcher spilles først efter sommerferien 2020 på neutrale baner.

Den over-ordnede koordinering og planlægning af matcher m.m. klares af undertegnende sammen med klubbens administration og holdkaptajnerne.

Bestyrelsens repræsentant er Morten Aamann Poulsen

Pia Berg

Anne-Liese Larsen
tlf. 40214840
Mail fjordbakken15@gmail.com

Sponsorudvalg

Uden opbakning fra det lokale – og regionale – erhvervsliv ville Holbæk Golfklub være ilde stedt. Men heldigvis mødes sponsorudvalget af en utrolig loyal og forrygende opbakning, når dets medlemmer er “udegående”. Denne positive støtte er baggrunden for, at klubben fortsat er i stand til at stille en toptrimmet bane til jeres disposition og samtidig tilbyde nogle klubhusrammer, som mange misunder os.

Næsten 20 procent af klubbens balance generer vore sponsorer. Husk det, når I næste gang skal på indkøb. Det være sig i byens og omegnens detailhandel. I et af byens pengeinstitutter eller I går med overvejelse om større investeringer som bil- og huskøb, omforandringer af lejlighed eller parcelhus.

Derfor: støt vore sponsorer – de støtter os!

Kunne du tænke dig at blive en del af Erhvervsklubben i Holbæk Golfklub, så skriv til or @ holbakgolfklub.dk

Morten Schou

Jens Vind Andersen
Mob.: 29453929
jensvind @ post1.dknet.dk

Jan Thomassen

Bestyrelsens repræsentant i Sponsorudvalget
Morten Schou

Turneringsudvalg

Turneringsudvalget udarbejder forslag til et turneringsprogram og står for promovering, oprettelse og afvikling af turneringer.

Udvalget består af et antal turneringsledere og assistenter, der hjælper med at løse de mange praktiske opgaver, en turnering byder på.

Er du interesseret i at blive turneringsleder eller assistent, er du meget velkommen til at melde dig hos en af turneringslederne.

Turneringsledere

Pia Berg – Formand for turneringsudvalget
pberg2016@outlook.dk

Jens Færch
jensfaerch@gmail.com
Tlf. 2971 2102

Per Bækgaard Madsen
pbm001@gmail.com
Tlf. 2265 6562

Allan Jørgensen – Sponsordag
ajxxx@gmail.com
Tlf. 5011 0445

Turneringsassistenter

Helle Kipling
kiplinghelle@gmail.com

Knud Hansen
Knud.hansen12@gmail.com
Tlf. 2448 2799

Henrik M. L. Christoffersen

hlc@junkbusters.dk
Tlf. 2250 9870

Henrik B. Nielsen er bestyrelsens repræsentant i turneringsudvalget
Forretningsorden for udvalget

Ungeudvalg

Ungdomsarbejdet i Holbæk Golfklub
I Holbæk Golfklubs Ungeudvalg har vi få, men vigtige målsætninger:

Vi vil have så mange unge som muligt ud at spille golf
Det skal være sjovt at spille golf i Holbæk Golfklub
Det skal være trygt at spille golf i Holbæk Golfklub

Vi prøver at give dem en bred vifte af tilbud og muligheder. Både golfmæssigt og via sociale arrangementer.
Kunne du tænke dig som forældre at deltage i vores Ungeudvalg, har vi plads til dig.

Udvalget arbejder pt som gruppe uden formand

Kunne du tænke dig at være starter om torsdagen kl. 17.00 og hjælpe med Ungdomsturneringen, så skriv til shop@holbakgolfklub.dk

Vi accepterer ikke mobning, og hvis vi hører om noget, tager vi straks fat i det.
Heldigvis er ungerne så trygge ved os, at de normalt ikke tøver med at sige hvis der er nogle problemer.

Info for forældre

Ungdomstræning er pt placeret som nedenstående.

Ungdom og Ungeelite træner Torsdage kl. 16-17 Holdene er for alle. Som vi kommer flere til udvides træningsmulighederne.

Ungdomsturnering

Torsdage kl. 17.00 og 17.10 har vi 9 hullers Ungeturnering.

Kom og vær med når du er klar til spil.

Hvis dit barn har lyst til at spille golf, så er Holbæk Golfklub lige stedet.

Vi har en rigtig dygtig træner (pro), og nogle fantastiske unger.

Vi lægger stor vægt på ungdomsarbejdet hos os, og det vigtigste er at skabe et trygt og sjovt miljø for ungerne.

De første 2 ganges træning er ganske gratis, og udstyr kan lånes i klubben.
Der er altså ingen grund til at bruge en eneste krone, før dit barn har valgt at fortsætte med golfen.

Du er mere end velkommen til at kontakte klubben på or@holbakgolfklub.dk , hvis du har spørgsmål.

Formand og kontaktperson i bestyrelsen
Morten Aamann Poulsen
Tlf. 27578942
Mail: fritidsliv@ gmail.dk