Holbæk Golfklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Holbæk Golfklub, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Holbæk Golfklubs behandling af dine personoplysninger. Holbæk Golfklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

​1. Hvornår indsamler og anvender Holbæk Golfklub dine personoplysninger

Holbæk Golfklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem af Holbæk Golfklub, eller udøver medlemsaktiviteter.
 2. Når du på anden vis ønsker at gøre brug af Holbæk Golfklub uden at være medlem.

​Når du tilmelder dig som medlem af Holbæk Golfklub eller ønsker at gøre brug af Holbæk Golfklub indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Holbæk Golfklub, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne sende dig spørgeskemaer via GolfBox-applikationen (ejet af GolfBox A/S) vedrørende din oplevelse af Holbæk Golfklub. I denne forbindelse indsamles alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, nuværende golf-handicap, medlemsnummer hos Dansk Golf Union samt din tidligere/nuværende golfklub.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement, oprettelse af en aftale relateret til Holbæk Golfklub, eller når du kontakter Holbæk Golfklub med spørgsmål via e-mail eller telefon. Holbæk Golfklub gør opmærksom på, at hjemmesiden www.holbakgolfklub.dk ejes og administreres af Holbæk Golfklub, og at oplysninger, du i øvrigt frivilligt oplyser i forbindelse med brug af hjemmesiden www.holbakgolfklub.dk, også er underlagt denne persondatapolitik.​

 1. Hvornår videregiver Holbæk Golfklub dine personoplysninger

Holbæk Golfklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 • leverandører Holbæk Golfklub samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Holbæk Golfklub for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Holbæk Golfklub;
 • øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Holbæk Golfklub, herunder GolfBox A/S (ejer af GolfBox-applikationen); eller
 • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med oprettelse eller booking af en golftid eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Holbæk Golfklub.

 1. Hvordan beskytter Holbæk Golfklub dine personoplysninger

Holbæk Golfklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Holbæk Golfklub sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Holbæk Golfklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Holbæk Golfklubs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 1. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Holbæk Golfklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@holbakgolfklub.dk eller telefonnummer 59434579.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Holbæk Golfklub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Holbæk Golfklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Holbæk Golfklub er betinget af, at du afgiver de i Holbæk Golfklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk.

Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside.

 1. Hvor længe opbevarer Holbæk Golfklub dine personoplysninger

Hos Holbæk Golfklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Holbæk Golfklub), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Holbæk Golfklub sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes, ligesom der for eksempel til GolfBox A/S (i GolfBox-applikationen) indberettes, at du ikke længere er medlem af Holbæk Golfklub.

 1. Hvad sker der, når Holbæk Golfklub ændre denne persondatapolitik

Holbæk Golfklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Holbæk Golfklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Holbæk Golfklub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Holbæk Golfklub på info@holbakgolfklub.dk.

 1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Holbæk Golfklub

Dragerupvej 50

DK-4300 Holbæk

info@holbakgolfklub.dk

+ 45 59 43 45 79

Sidst revideret 04. Juni 2018.​