Bestyrelsen

Formand:
Gerda Stendal
+45 23110114.
stendal@mail.dk

Næstformand:
Birgitte Blach
+45 28350586.
birgitte.blach@gmail.com

Kasserer:
Jytte Clemmensen
+45 24499112.
j.clemme@live.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Karin Tandrup Hansen.
+45 24861288.
hansenfr@hotmail.com

Kirsten Kjeldgaard
+45 20943755
kjeldg@live.dk

Kom og spil golf med Seniorklubben

Kom og spil golf med vores Seniorklub

Mange seniorspillere har længe efterlyst, at Holbæk Golfklub havde en Seniorklub, der var fælles for både damer og herrer.

Det er nu en realitet, glæd jer, og skynd jer at tilmelde jer den nye klub i klubben.

Kom og vær med til at forme fremtiden i den nye seniorklub med fokus på både golfspil, hygge og socialt samvær.

For at spille med skal din alder være 60+, du skal have banetilladelse, tilladelse til at spille i ”Klubber i Klubben” og højst have hcp. 54.

Der spilles hver torsdag med 2. lodtrækninger – kl 8:40 og kl. 9:30 for 18 huls spillere og lodtrækning 10:30 for 9 huls spillerne.

3 gange i løbet af sommersæsonen har vi gunstart med efterfølgende spisning og præmieuddeling.

Den 1. spilledag i sommersæsonen er 11 april 2024 – se spilleplan.

For indmeldelse skal du kontakte Jytte Clemmensen pr. mail – j.clemme@live.dk

Kontingentet kr. 250,- er for 1 år af gangen og kan betales ind fra 1. marts 2024 på bankkonto 9570 13743495.

Husk at oplyse DGU nr. og navn. Kontingent dækker præmier og turneringsudgifter.

Tilmelding til torsdagsturnering – kun 9 huller
For 9 huls spillerne er den fysiske lodtrækning stadig gældende.
Dog er tiderne udvidet, da der er mange spillere tilmeldt.

Tiderne til booking i Golfbox er nu fra 10:40 – 11:20 for 9 huls spillere og jeres scorekort skal ligge klar til lodtrækning i klubhuset kl 10:30

HUSK at melde fra i Golfbox hvis du er forhindret i at spille.

Tilmelding torsdagsturneringen – kun 18 huller
Da vi har fået rigtig mange medlemmer, vil lodtrækning af start rækkefølge for nogle spillere medføre urimeligt lange ventetider.

I fremtiden vil vi derfor lave startlister, der offentliggøres onsdag før spilledagen.

Du vil få en mail om din starttid, og du vil kunne tilgå hele startlisten i golfbox

For at det kan lade sig gøre, skal du – udover at reservere tid i golfbox, som nu er mellem kl. 8:50 – 10:40 også tilmelde dig turneringen.

Det gør du således:

  1. Log på golfbox
  2. Vælg klubturnering
  3. Vælg Seniorklub 18 huller, på den pågældende dato
  4. Tryk på online tilmelding

Du har mulighed for at ønske en tidlig eller sen starttid. Vi vil gøre vores bedste for at opfylde dine ønsker, men der er ingen garanti herfor.

Online tilmelding åbner 2 uger før spilledagen og slutter onsdagen før kl. 10.00

Vi starter allerede torsdag 18/4 med det nye system, så du skal huske at tilmelde dig denne turnering som beskrevet ovenfor.

Meddelelser