Bestyrelsen

Formand:
Karin Veje Jakobsen.
+45 26418909.
k.veje.j@gmail.com

Næstformand:
Jytte Clemmensen.
+45 24499112.
 j.clemme@live.dk

Kasserer:
Anne Kondrup Steensberg.
+45 21245220.
anne.kondrup.steensberg@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Gerda Stendal.
+45 23110114.
stendal@mail.dk

Birgitte Blach.
+45 28350586.
birgitte.blach@gmail.com

Suppleanter:
Karin Tandrup Hansen.
+45 24861288.
hansenfr@hotmail.com

Kirsten Kjeldgaard.
+45 20943755.

Kom og spil golf med Seniorklubben

Kom og spil golf med vores Seniorklub

Mange seniorspillere har længe efterlyst, at Holbæk Golfklub havde en Seniorklub, der var fælles for både damer og herrer.

Det er nu en realitet, glæd jer, og skynd jer at tilmelde jer den nye klub i klubben.

Kom og vær med til at forme fremtiden i den nye seniorklub med fokus på både golfspil, hygge og socialt samvær.

For at spille med skal din alder være 60+, du skal have banetilladelse, tilladelse til at spille i ”Klubber i Klubben” og højst have hcp. 54.

Der spilles hver torsdag med 2. lodtrækninger – kl 8:40 og kl. 9:30 for 18 huls spillere og lodtrækning 10:30 for 9 huls spillerne.

3 gange i løbet af sommersæsonen har vi gunstart med efterfølgende spisning og præmieuddeling.

Den 1. spilledag i sommersæsonen er 11 april 2024 – se spilleplan.

For indmeldelse skal du kontakte formand Karin Veje pr. mail k.veje.j@gmail.com

Kontingentet kr. 250,- er for 1 år af gangen og kan betales ind fra 1. marts 2024 enten på MobilPay nr. 400717 eller på bankkonto 9570 13743495.

Husk at oplyse DGU nr. og navn. Kontingent dækker præmier og turneringsudgifter.

Tilmelding til torsdagsturnering – kun 9 huller
Der er reserveret tider med dynamisk blokering til Seniorklubben hver torsdag fra kl. 10.40 til og med kl. 11.00.

Du skal, for hver torsdag du ønsker at deltage i spillet, booke dig en tid i Golfbox.

Den dynamiske blokering opretholdes indtil 5 dage før spilledagen, herefter frigives de tider der ikke allerede er optaget.

Du skal derfor booke dig på i Golfbox senest 6 dage før spilledagen, hvis du vil være sikker på at kunne deltage.

Bookingen i Golfbox har således kun til formål at reservere/blokere de nødvendige starttider.

Tilmelding torsdagsturneringen – kun 18 huller
Da vi har fået rigtig mange medlemmer, vil lodtrækning af start rækkefølge for nogle spillere medføre urimeligt lange ventetider.

I fremtiden vil vi derfor lave startlister, der offentliggøres onsdag før spilledagen.

Du vil få en mail om din starttid, og du vil kunne tilgå hele startlisten i golfbox

For at det kan lade sig gøre, skal du – udover at reservere tid i golfbox som nu – også tilmelde dig turneringen.

Det gør du således:

  1. Log på golfbox
  2. Vælg klubturnering
  3. Vælg Seniorklub 18 huller, på den pågældende dato
  4. Tryk på online tilmelding

Du har mulighed for at ønske en tidlig eller sen starttid. Vi vil gøre vores bedste for at opfylde dine ønsker men der er ingen garanti herfor.

Online tilmelding åbner 2 uger før spilledagen og slutter onsdagen før kl. 10.00

Vi starter allerede torsdag 18/4 med det nye system, så du skal huske at tilmelde dig denne turnering som beskrevet ovenfor.

Meddelelser