Kære medlemmer

Den ugentlige up-date på banen udkommer lidt sent i denne uge. Vi forsøger at udgive førnævnte på Tirsdage,  men jeg har været bortrejst.

Som informeret i sidste uge, er vores fokus område, at vi skal have hurtige greens, der tager bedre “imod”. Dette i sig selv er ikke helt nemt, men de tiltag vi gør er som følger:

  • I starten af uge 24 vil der blive vertikalskåret igen (der blev vertikalskåret sidst i uge 21) , hvilket vil fjerne noget af det rodnet, der gør at vores greens ikke tager imod. Vi skal ganske enkelt have mindre græs og færre rødder for, at vores greens er optimale, tager imod bolden når den lander og at greens kan gøres hurtigere.
  • Der er indkøbt 38 tons fint sand, som vil blive dresset ud på greens. 38 ton svarer til tre behandlinger på alle 18 huller. Sandet dresses ud på greens, hvorefter det bliver fordelt med en minitraktor med et net bagved, således sandet finder vej ned imellem græsstråene. Efter en sådan behandling, vil græsset gro mere lodret, og derved vil det kunne klippes tættere henover en jævnere overflade.
  • Så vidt der er muligt kapacitetsmæssigt, og vejrmæssigt, vil vi tromle greens hver eller hver anden uge. Greens skal dog være tørre når denne behandling fortages, for ikke at skade greens. Så i nogen grad er det op til vejrguderne. Hensigten med at tromle, er ganske enkelt, at bolden kommer til at rulle mere jævnt, og greens bliver hurtigere.
  • Som nævnt i sidste up-date, er greenklipperen sat ned til 2,8mm. Det er i øjeblikket det minimum den kan sættes til, som greens er i dag, men med vertikalskæring, tromling og sand, antager vi at kunne sætte klippehøjden yderligere ned.

Med det fokus der er på greens er vi helt sikre på, at komme i mål med hurtige og bløde greens. Venligst hav lidt tålmodighed i forbindelse med det endelige resultat. Det er i sidste ende naturen vi arbejder med.

KM har i Maj måned været i dialog med Kystdirektoratet omkring udvidelse af herrernes 9. teested. De bekræftede at sagen er noteret, den har fået et sagsnummer, men der er ikke allokeret en sagsbehandler til opgaven. I den forbindelse, er der langt nyt rullegræs på teestedet, og det er desværre det eneste vi kan gøre, indtil vi får godkendelse omkring udvidelse. Det er tvivlsomt at det bliver på denne side af sommeren.

Greenkeeperne undersøger i øjeblikket mulighed for at lægge ekstra dræn på hul 9 og 10. Dette for at undgå at vi om vinteren har stillestående saltvand på fairways og semirough, som skader ny plantede træer, og giver “sår” på fairways. Hensigten er, ligesom med de eksisterende dræn, at kanaliserer vandet hen til søerne, hvorefter det pumpes ud i fjorden. Det kræver dog, at der er nok fald på drænet, for at det kan lade sig gøre. Tidligere er drænpumperne på øen opereret manuelt. Derfor undersøger vi umulighed for automatiske elektriske pumper, hvis førnævnte at lade sig gøre.

Vi er opmærksomme på, at hækkene ved træningsbanen, samt ved parkeringspladsen, trænger til en kærlig hånd. I den forbindelse søger vi 2 – 3 frivillige der har lyst til at hygge sig med dette. Man belønnes med en frokost og en øl/vand, samt et stort tak. Kontakt mig meget gerne på 20828638, hvis du har tid, lyst og lejlighed.

Har du konstruktive bemærkninger til banen, eller forslag til samme, så kontakt mig endelig på e-mail.

 

Med venlig hilsen

Henrik Baltz Nielsen