Kære medlemmer

På denne side, vil der være opdateringer omkring greenkeepernes igangværende arbejde, forklaring på eventuelle mangler, samt nært forestående arbejder og projekter på banen. Et eksempel kan være:

  • “Der er ikke klippet semirough i denne uge på grund af sygdom, men det forventes at denne er klippet i næste uge.”
  • “Der er i dag blevet klippet højrough på hul 1 – 6. Næste gang højroughen klippes bliver umiddelbart efter Måge/Rosen Pokalen d. 6/7 Juli.”
  • mv.

Vi er fra tid til anden, blevet informeret om at man ønsker mere og bedre information omkring vores vigtigst aktiv, nemlig banen. Dette vil vi forsøge her.

Konstruktive forslag og observationer omkring banen bedes som altid fremsendes til BON@bonagent.dk

Med venlig hilsen

Henrik Baltz Nielsen