Kære medlemmer

Som de fleste ved, har der været Måge/Rosenpokalen i weekenden. Banen stod bedre, i følge mange, end den har gjort i flere år. Greens var hurtigere end normalt til trods for regn. Bolden rullede jævn som følge af, at de blev tromlet Fredag. Greens tog rigtig fint imod. Al det arbejde der er lagt i greens i den første halvdel af sæsonen, syntes at have båret frugt. Som nævnt i et tidligere Greenkeepers Corner, er det blevet forsøgt at lægge et par 4kg. håndvægte på vertikalskæren. Dette har gjort, at den er kommet lidt bedre i bund i greens og har fjernet vandret groende græs. Vi er nu ved at have den ønskede mængde græs i vores greens. Hastighed syntes også at være, som den skal være. Ligeledes er greens blevet langt mere ensartet i hastighed.

Måge/Rosenpokalen var hård ved fairway, da mange “glemte” at lægge turf på plads. Dette skal vi være mere insisterende på de næste år over for spillerne. Det er rigtig ærgerligt at erfarer, at nogle ikke følge simpel etik og derved skader fairways. Til gængæld er stort set alle nedslagsmærker blevet rettet op, og alle bunkers er blevet revet af spillerne.

Apropos bunkes, blev der krattet op i dem i Fredags og de blev revet. Så kom der regn Lørdag og proceduren blev gentaget Søndag morgen, hvilket gjorde, at bunkers faktisk var ganske fine trods vejeret. Dette vedligehold af bunkers gør, at bunden i dem gerne skulle være rigtig fin det næste stykke tid. Nu er det op til os som spillere, at rive efter os.

I går og i dag, Tirsdag, er der blevet slået højrough, så skæve slag ikke koster helt så meget, som i sidste uge. Der er efterladt en bræmme på 6. hul langs vejen. Ligeledes er der efterladt en bræmme mellem 4. og 5 hul.

I dag er green blevet gødet, så de inde for et par dage vil fremstå endnu grønnere og flottere.

Torsdag bliver semirough klippet, og ellers vil der være almindelig vedligehold af græsarealer.

Torsdag bliver hækklipperen monteret på en af vores traktorer. Henover den næste uges tid, vil buskene langs indkørslen, parkeringspladsen, hækken omkring træningsbanen, piletræerne langs out-of-bounds blive klippet. Sivene i 18. sø vil ligeledes blive beskåret og afskæringer vil blive revet op.

Sidste Torsdag skulle vi have afholdt “Mød din Greenkeeper” arrangementet blev aflyst på grund af regn, desværre. Vi har dog valgt, at forsøge igen Torsdag d. 11. Juli kl. 13:45 på Greenkeeper Gården. Kom gerne gående eller i buggy.

Skulle du have gode eller konstruktive idéer til banen, eller bemærkninger omkring baneforhold, så kontakt mig gerne per e-mail.

Med venlig hilsen

Henrik Baltz Nielsen